Για να συνεχίσετε, επιβεβαιώστε την κατάσταση του ασθενή
Το myBETAapp προορίζεται για ασθενείς στους οποίους έχει συνταγογραφηθεί Betaferon(ιντερφερόνη βήτα-1b) από επαγγελματία υγείας. Για να συνεχίσετε, εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό.
* 4ψήφιος κωδικός: