Προμηθευτής:

Bayer AG

Διοικητικό συμβούλιο: Dieter Weinard,Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου Hartmut Klusik, Manfred Vehreschild

Πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου: Michaek Konig

Τόπος: Βερολίνο Είσοδος: Περιφερειακό Δικαστήριο Charlottenburg HRB 283 B

13342 Βερολίνο Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 (0) 30 468 11 11
Ιστοσελίδα: http://pharma.bayer.com/

Αριθμός φορολογικού μητρώου: DE 136.563.568

Επεξεργάστηκε από:
Bayer
Παγκόσμιες Εταιρικές Επικοινωνίες
13342 Βερολίνο

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος, 2017