Contact Us

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Bayer γνωρίζει ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων από την χρήση της ιστοσελίδας μας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου θα θέλαμε να μάθετε ποια δεδομένα διατηρούμε και ποια δεδομένα απορρίπτουμε. Με την δήλωση αυτή προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα μέτρα ασφαλείας μας.

Συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας χωρίς να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Δεν απαιτείτε να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες ως προυπόθεση για την χρήση του ιστότοπου μας, εκτός αν είναι απαραίτητο να σας παρέχουμε ένα προιόν ή μία υπηρεσία κατόπιν αιτήματος σας. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε δεδομένα στους διακομιστές μας για διάφορους λόγους ασφαλείας. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου, τον ιστότοπο που χρησιμοποιήσατε για την σύνδεση με τον ιστότοπο μας, τους ιστότοπους που επισκέπτεστε από τον ιστότοπο μας και την διεύθυνση IP. Αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στην αναγνώριση σας, αλλά δεν χρησιμοποιούνται για αυτό τον σκοπό. Ωστόσο χρησιμοποιούμε κατά καιρούς τα δεδομένα αυτά για στατιστικούς σκοπούς, αλλά διατηρούμε την ανωνυμία κάθε μεμονωμένου χρήστη, έτσι ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστεί το άτομο. Σε περιπτώσεις που παρέχονται προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για να σας παράσχουν προιόντα ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή για άλλους σκοπούς για τους οποίους τους έχετε εξουσιοδοτήσει, βασιζόμαστε σε τεχνικά και οργανωτικά μέσα για να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας δεδομένων.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν μας τα παρέχετε μέσω εγγραφής, συμπλήρωσης φόρμας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο πλαίσιο παραγγελίας προιόντων ή υπηρεσιών, ερωτήσεων ή αιτημάτων σχετικά με παραγγελίες υλικού και παρόμοιες καταστάσεις στις οποίες έχετε επιλέξει να παρέχεται η πληροφορία. Η βάση δεδομένων και το περιεχόμενο της διατηρούνται στην εταιρία μας και παραμένουν σε επεξεργαστές δεδομένων ή διακομιστές που ενεργούν για λογαριασμό μας και είναι υπεύθυνοι απέναντι μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν από εμάς ή από αντιπροσώπους μας για χρήση από τρίτους, υπό οποιαδήποτε μορφή, εκτός εάν έχουμε λάβει την συγκατάθεση σας ή νομικά απαιτείται να το πράξουμε. Θα διατηρήσουμε τον έλεγχο και την ευθύνη για την χρήση των προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτετε σε εμάς. Μερικά από αυτά τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν ή να υποβληθούν σε επεξεργασία σε υπολογιστές που βρίσκονται σε άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από την δικαιοδοσία στην οποία ζείτε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες να απαιτούν από τον επεξεργαστή δεδομένων της συγκεκριμένης χώρας να προστατεύσει τα δεδομένα σας, σύμφωνα με ότι ισχύει στη χώρα στην οποία ζείτε.

Σκοποί χρήσης

Τα δεδομένα που συλλέγουμε θα χρησιμοποιηθούν με μοναδικό σκοπό να σας παρέχουμε τα ζητούμενα από εσάς προιόντα ή υπηρεσίες ή για άλλους σκοπούς για τους οποίους δώσατε τη συγκατάθεση σας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο.

Δικαίωμα ακύρωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή την συναίνεση σας, σχετικά με την μελλοντική χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Για άλλη μία φορά, απλά στείλτε ένα e-mail στη διεύθυνση που σας έχει δοθεί στο imprint ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση.

Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ελέγξετε και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα μας, αν δεν ισχύουν πια ή εάν πιστεύετε ότι είναι εσφαλμένα. Απλά στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου( e-mail) στη διεύθυνση που αναγράφεται στο imprint ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση.

Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για εμάς προκειμένου να προσφέρουμε μία υπηρεσία που ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την συγκατάθεση σας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο(π.χ.σε σχεση με εκκρεμείς δίκες).

Χρήση Cookies

Σε μερικούς ιστότοπους, τα λεγόμενα “cookies” χρησιμοποιούνται προκειμένου να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της ατομικής χρήσης της σελίδας. Τα cookies είναι αναγνωριστικά που ο διακομιστής ιστού θα μπορούσε να στείλει στον υπολογιστή σας για να αναγνωρίσει τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε κατά την διάρκεια της περιόδου σύνδεσης. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν ρυθμιστεί ώστε να δέχονται αυτά τα cookies αυτόματα. Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των cookies ή να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ενημερώσουν πριν αποθηκευτεί το cookie στον υπολογιστή σας.

Ασφάλεια

Η Bayer χρησιμοποιεί τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων σας από χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στη Bayer από εσάς θα κρυπτογραφηθούν κατά τη μεταφορά για να αποφευχθεί τυχόν κατάχρηση από τρίτους. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας αναθεωρούνται συνεχώς με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Παιδιά

Υπό το πρίσμα της σημασίας της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών, δεν συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 13 ετών χωρίς την προηγούμενη επαληθεύσιμη συναίνεση του νόμιμου αντιπροσώπου του. Αυτός ο νόμιμος εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος, να βλέπει τις πληροφορίες που παρέχει το παιδί ή/ και να απαιτεί τη διαγραφή του.

Επαφές

Εάν έχετε προβλήματα, ερωτήσεις ή ιδέες, επικοινωνήστε με ένα από τα παρακάτω πρόσωπα.

Εταιρικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Bayer AG:
Eva Gardyan-Eisenlohr
Τηλέφωνο: +49 (0) 30 468 16924
ΗΛΕΚΤΡΟNΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η συνεχής ανάπτυξη του διαδικτύου απαιτεί περιστασιακές προσαρμογές στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές όταν είναι απαραίτητο.