Contact Us

CogniFit – trening poznawczy dla pacjentów chorych na SM

CogniFit to sponsorowane przez firmę Bayer narzędzie internetowe służące do treningu zdolności poznawczych osób chorych na SM. Jest wspomagane komputerowo i posiada funkcje indywidualnego dostosowania do użytkownika.

W przypadku 7 na 10 pacjentów chorych na SM stwierdza się zaburzenia procesów poznawczych. Deficyty poznawcze mogą silnie wpływać na funkcjonowanie chorego w otoczeniu i środowisku pracy. Dlatego też zachowanie funkcji poznawczych jest dla chorych na SM tak ważne. Regularny trening z CogniFit może poprawić ich funkcje poznawcze.

Przed pierwszym użyciem CogniFit należy wykonać wstępny test. Na podstawie jego wyników zostanie przygotowany spersonalizowany trening zawierający różnorodne zadania. Po każdej kolejnej sesji ćwiczeń stopień trudności dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb. Jedna sesja z 3 modułami trwa tylko ok. 15 minut. W idealnym przypadku trening z CogniFit powinien być wykonywany 2–3 razy w tygodniu.

Za pomocą modułów CogniFit pacjent trenuje m.in. koordynację wzrokowo-ruchową, nazywanie i prędkość przetwarzania.

CogniFit jest narzędziem bezpłatnym. Pacjenci mają dostęp do 3 kolejnych modułów. Moduły te stworzono specjalnie z myślą o treningu kognitywnym dla pacjentów z SM. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy się zalogować na stronie Kliknij tutaj.